Friedrich Nietzsche - De gelukkige wetenschap

24,80  incl. BTW., excl. Verzendkosten

Volledige tekstlezing door Axel Grube
2 MP3-CD's in Digifile kartonnen hoes
Speelduur: 14 uur 36 min.
ISBN 978-3-939511-38-0
Productie,  Onderdelen en spreker:  Axel Grube
Muziek: snelheid (Detlef Klepsch en Axel Grube)

de Gelukkige wetenschap vertegenwoordigt, ook in het tijdsbestek van de Zarathoestra, met de edities van 1882 en 1887 een sleutelwerk in de reeks van Nietzsches geschriften.Het toont de tijd van tot jezelf komen, van herstel, wat ook tot uiting komt in de ondertitel la gaya scienza, zoals een verwijzing naar de Romaanse ervaring wordt uitgedrukt: In de 1887 toegevoegd Voorwoord bij de tweede editie Nietzsche benadrukt de deelname van de hele persoon aan de filosofie. Herstel betekent voor hem vooral bevrijding van de hersenschim van een 'zuivere rede' en de systematische filosofie van zijn oorsprong: Dit stukje woestijn, uitputting, ongeloof...

Wat een wonder dat er veel onredelijke en dwaze dingen aan het licht komen... Ja, er zijn stukken tussen de 383 aforismen waarvan ik - als fonetische lezer in de traditie van een mondelinge traditie - zeker heb overwogen ze niet te willen lezen. Bijvoorbeeld het stuk over 'euthanasie' met de stem van een 'heilige'. (Boek twee, 73e heilige wreedheid))

Maar met de overweldigende overvloed aan schoonheid en subtiele betekenis, kan het voor de lezer en luisteraar mogelijk zijn om dingen voor zichzelf te classificeren.

In het geval van de gelukkige wetenschap is het volgens Karl Jaspers misschien belangrijker dan ooit om Nietzsche niet te lezen in de houding van het ontvangen van een 'leer', maar eerder, gezien de vele tegenstrijdigheden, om zijn werk te lezen als een tableau voor ontwikkeling eigen denken en voelen ervaren:

Als we de beweging in Nietzsche's gedachten volgen, als we niet stoppen bij een positie die bij ons past, raken we elke keer met hem in de draaikolk verstrikt: de tegenstellingen laten ons niet toe om tot rust te komen, omdat het precies door hen is dat de waarheid daarin wordt gevonden kondigt aan, dat als zodanig zelfs nergens is. (Karl Jaspers)

De duizelingwekkende tegenstellingen zijn vaak onderdeel van zoekende, voorzichtige denkspelletjes. Nietzsche citeert bijvoorbeeld vaak het oude Sassanidische gezegde - als een waarschuwing voor het aanbreken van de moderniteit: Niets is waar, alles mag… Vraagt ​​ook: Waarom überhaupt de waarheid? en prijst het uiterlijk, illusie als vitaal element - maar dan weer hartstochtelijk opkomen voor wat waar is:

Wat een goedhartigheid, fijngevoeligheid en genialiteit is voor mij, wanneer de persoon van deze deugden slappe gevoelens tolereert in geloof en oordeel, wanneer het verlangen naar zekerheid niet zijn diepste verlangen en diepste behoefte is - (...) temidden van alles de wonderlijke onzekerheid en dubbelzinnigheid van het bestaan ​​en niet vragen, niet beven van verlangen en plezier om te vragen (...) dat vind ik minachtend (...) De passie voor het "ware" ondanks alle overwegingen is de hoogste - en daarmee de zeldzaamste tot nu toe!"

Nietzsche zelf legde vaak de nadruk op het opnemen van zijn teksten in de zin van de onafhankelijkheid van de lezer. Dit betekent echter niet onverschilligheid voor een kern van zijn gedachtemotief, dat zelfs bij de filosoof Nietzsche primair in de persoonlijkheid, in hemzelf ligt:

Hoor mij! Omdat ik zo en zo ben! Breng me vooral niet in verwarring!

(Uit het voorwoord van Ecce Homo)

Vooral in de ook toegevoegd in de tweede editie 5e boek de vrolijke wetenschap - degene die hij het noemde meest persoonlijke Werken - motieven verschijnen, de Nietzsche's privé-moraal (Nietzsche) suggereren:

Wij zijn, in één woord - en het zou ons erewoord moeten zijn! - Goede Europeanen, de erfgenamen van Europa, de rijken, overstromende, maar ook overdadig toegewijde erfgenamen van millennia van de Europese geest: als zodanig ook het christendom ontgroeid en afkerig, en juist omdat we eruit zijn gegroeid, omdat onze voorouders christenen van meedogenloze gerechtigheid van het christendom waren (...) Wij - doen hetzelfde. Waarvoor? Voor ons ongeloof? Voor elke vorm van ongeloof? Nee, dat weten jullie beter, mijn vrienden! Het verborgen ja in jou is sterker dan alle nee's en may's, waarmee je ziek bent van je tijd; en als je naar zee moet, emigranten, dwing jezelf dan om dat ook te doen - een geloof! ... (De vreugdevolle wetenschap, Boek 5, 377)

 

Translate »